Primjena nanotehnologije u industrijama baziranim na sektoru šumarstvaReport as inadecuate
Primjena nanotehnologije u industrijama baziranim na sektoru šumarstva - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Journal of the Forestry Society of Croatia = Zeitschrift des Kroatischen Forstvereins = Revue de la Societe forestiere Croate, Vol.130 No.9-10 October 2006. -

Nanotehnologija odnosi se na proučavanje i tehnike obrade materijala dimenzija od 1–100 nanometara, pri čemu su fizikalna, kemijska ili biološka svojstva fundamentalno različita od materije znatnog obujma. Boljim razumijevanjem i kontrolom materije na takovim razinama otvaraju se novi putovi u području razvoja proizvoda. Stalna istraživanja i razvoj u području poboljšanja svojstava proizvoda industrija baziranih na sektoru šumarstva, potrebita su kako bi se zadovoljile buduće potrebe i osigurali proizvodi po prihvatljivim cijenama. Ovaj rad podrobno opisuje jedno područje interesa istraživanja i razvoja nanotehnologije. Istraživanje i razvoj u nanotehnologiji ima veliko značenje za rentabilnu i održivu proizvodnju novih generacija materijala temeljenih na drvu te usmjeravanju društva prema gospodarstvu temeljenom na biomasi. Nanostupanjska znanost primjenjiva je i u mnogim drugim gospodarskim sektorima te omogućuje razvoj novih tehnologija širokog komercijalnog potencijala, primjerice, materijala s nanostrukturom, nanostupanjskih proizvodnih procesa i nanoelektronike. Međutim, za potpuno ostvarivanje takvih aplikacija potrebite su investicije u znanost i tehniku proizvodnje koje će stvarati nove tehnologije, a industriji omogućiti proizvodnju naprednijih i troškovno konkurentnih proizvoda. Nužna fundamentalna i primijenjena istraživanja i razvoj u području nanotehnologije, drvna, kao i ostale industrije bazirane na sektoru šumarstva, sama u cijelosti ne može preuzeti jer su ona često složena, skupa, dugoročna i riskantna. Potrebita su integrirana partnerstva i angažmani koji uključuje Vladu, sveučilišta i industriju.

industrije bazirane na sektoru šumarstva; mehanička svojstava drva; nanoindentacija; nanotehnologijaAuthor: Ivica Grbac - ; Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Renata Ojurović - ; Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents