Autosegmentna fonologija i naglasak - Linguistics, Vol.6 No.2 December 2005.Reportar como inadecuado
Autosegmentna fonologija i naglasak - Linguistics, Vol.6 No.2 December 2005. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Linguistics, Vol.6 No.2 December 2005. -

Članak se bavi primjenom autosegmentne fonologije u akcentologiji. Počinje

kratkim opisom toga pristupa te osvrtom na njegovu primjenu u proučavanju

nekih jezičnih činjenica koje nisu povezane s naglaskom. Nadalje se razmatra

primjena autosegmentnog pristupa u prikazivanju nekih prozodijskih, uglavnom

tonskih pojava, koje se nisu mogle zadovoljavajuće objasniti starijim teorijama.

Tema posljednjeg dijela je hrvatsko naglašavanje - opisuje se jedan od

autosegmentnih pristupa naglasku hrvatskoga standardnog jezika, ali i nekim

dijalektalnim naglasnim pojavama.

autsegmentalna fonologija; generativna gramatika; prozodija; naglasak; ton; razlikovni ton; tonski jezici; razlikovna obilježja; širenje obilježja; tonske alternacije; pomični tonovi; hrvatsko naglašavanjeAutor: David Mandić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados