KVALITETA VODE IZVORA VRELIĆ U DONJIM DUBRAVAMAReportar como inadecuado
KVALITETA VODE IZVORA VRELIĆ U DONJIM DUBRAVAMA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Mining-geological-petroleum engineering bulletin, Vol.20 No.1 December 2008. -

U dijelu podzemnog toka u špilji Vrelić u Donjim Dubravama 2003. godine uočeno je zagađenje opasnim tvarima nafta. Prospekcijom terena i kontaktiranjem s lokalnim stanovništvom locirano je nekoliko mogućih izvora zagađenja. Pretpostavljena je objektivna mogućnost da su uočeni tragovi nafte u špilji posljedica željezničkog akcidenta iz 1970. godine. Uslijed nesreće na pruzi Rijeka-Zagreb vagon-cisterna iskliznula je iz tračnica i sadržaj opasnog tereta iscurio je u obližnju dolinu na mjestu udaljenom 800 m od ulaza u špilju Vrelić. U blizini se nalazi izvor koji mjesno stanovništvo povremeno koristi za vodoopskrbu. Uzorkovanje vode u špilji i na izvoru obavljeno je u nekoliko navrata u narednom periodu, s ciljem praćenja utjecaja zagađenja na kvalitetu vode u različitim sezonskim klimatskim uvjetima. Laboratorijskim analizama uzoraka obuhvaćeni su sljedeći pokazatelji: ukupna tvrdoća; koncentracije kalcija, magnezija, željeza, klorida i nitrata; ukupna mineralna ulja; broj živih bakterija; ukupni koliformi; fekalni streptokoki; bakterije iz roda Proteus; bakterije iz roda Salmonella i sulfotoreducirajući klostridiji. Na izvoru Vrelić i nekoliko drugih izvora u blizini prijenosnim uređajima izmjereno je još nekoliko parametara: elektrovodljivost, ukupna mineralizacija, redoks-potencijal, pH i temperatura vode. Izvršeno je trasiranje Na-fluorescinom čime je potvrđena veza toka u špilji s izvorom, a izradom speleološkog nacrta i površinskim mjerenjem utvrđena je udaljenost od mjesta izlijevanja trasera u špilji do izvora.

voda; izvor Vrelić; špilja Vrelić; zagađenje; akcident; mikrobiološke analize; kemijske analize; mineralna uljaAutor: Marina Trpčić - Frankica Kapor -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados