ODREĐIVANJE SADRŽAJA TEŠKIH METALA U RABLJENIM I NERABLJENIM NAFTNIM PROIZVODIMA ED X-RAY SPEKTROMETRIJOMReportar como inadecuado
ODREĐIVANJE SADRŽAJA TEŠKIH METALA U RABLJENIM I NERABLJENIM NAFTNIM PROIZVODIMA ED X-RAY SPEKTROMETRIJOM - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Fuels and lubricants : journal for tribology, lubrication, application of liquid and gaseous fuels and combustion engineering, Vol.47 No.5 November 2008. -

U radu je prikazana validacija i način procjene mjerne nesigurnosti rezultata određivanja sadržaja teških metala Cr, Ni, Cd i Pb internom metodom na ED X-Ray spektrometru. Raspon mjerenja je od 0 do 100 mg-kg. Validacijom metode određeni su sljedeći parametri: linearnost, točnost, preciznost ponovljivost, intermedijarna preciznost, matriks efekt, stabilnost, selektivnost, granica detekcije i granica kvantifikacije. Dobiveni rezultati validacije potvrđuju da metoda odgovara namjeni.

Mjerna nesigurnost rezultata mjerenja izračunata je na temelju prepoznatih izvora mjerne nesigurnosti masa, kalibracija, linearnost, čistoća standarda, ponovljivost i obnovljivost koji su prikazani Ishikawinim dijagramom, a sastavnice mjerne nesigurnosti određene su matematičkim statističkim metodama. Rezultat mjerenja prikazan je u rasponu u kojem se s određenom vjerojatnošću, odnosno uz određenu razinu povjerenja, nalazi prava vrijednost rezultata.

teški metali, određivanje u organskoj tvari; spektrometrija rentgenske fluorescencije disperzijom energije; statistički parametri validacije mjerenja; naftni produkti, sadržaj teških metalaAutor: Ružica Marinčić - ; Maziva Zagreb d.o.o. Ankica Barišić - ; Maziva Zagreb d.o.o.

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados