ODREĐIVANJE SADRŽAJA TEŠKIH METALA U RABLJENIM I NERABLJENIM NAFTNIM PROIZVODIMA ED X-RAY SPEKTROMETRIJOMReport as inadecuate
ODREĐIVANJE SADRŽAJA TEŠKIH METALA U RABLJENIM I NERABLJENIM NAFTNIM PROIZVODIMA ED X-RAY SPEKTROMETRIJOM - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Fuels and lubricants : journal for tribology, lubrication, application of liquid and gaseous fuels and combustion engineering, Vol.47 No.5 November 2008. -

U radu je prikazana validacija i način procjene mjerne nesigurnosti rezultata određivanja sadržaja teških metala Cr, Ni, Cd i Pb internom metodom na ED X-Ray spektrometru. Raspon mjerenja je od 0 do 100 mg-kg. Validacijom metode određeni su sljedeći parametri: linearnost, točnost, preciznost ponovljivost, intermedijarna preciznost, matriks efekt, stabilnost, selektivnost, granica detekcije i granica kvantifikacije. Dobiveni rezultati validacije potvrđuju da metoda odgovara namjeni.

Mjerna nesigurnost rezultata mjerenja izračunata je na temelju prepoznatih izvora mjerne nesigurnosti masa, kalibracija, linearnost, čistoća standarda, ponovljivost i obnovljivost koji su prikazani Ishikawinim dijagramom, a sastavnice mjerne nesigurnosti određene su matematičkim statističkim metodama. Rezultat mjerenja prikazan je u rasponu u kojem se s određenom vjerojatnošću, odnosno uz određenu razinu povjerenja, nalazi prava vrijednost rezultata.

teški metali, određivanje u organskoj tvari; spektrometrija rentgenske fluorescencije disperzijom energije; statistički parametri validacije mjerenja; naftni produkti, sadržaj teških metalaAuthor: Ružica Marinčić - ; Maziva Zagreb d.o.o. Ankica Barišić - ; Maziva Zagreb d.o.o.

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents