KEMIKALIJE I NOVI ZAKONI U HRVATSKOJ - Fuels and lubricants : journal for tribology, lubrication, application of liquid and gaseous fuels and combustion engineering, Vol.47 No.5 November 2008.Report as inadecuate
KEMIKALIJE I NOVI ZAKONI U HRVATSKOJ - Fuels and lubricants : journal for tribology, lubrication, application of liquid and gaseous fuels and combustion engineering, Vol.47 No.5 November 2008. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Fuels and lubricants : journal for tribology, lubrication, application of liquid and gaseous fuels and combustion engineering, Vol.47 No.5 November 2008. -

Kemikalije su osnovni dio svakog modernog društva, ali proizvedene kemikalije potrebno je razvrstavati i obilježavati u skladu sa zakonima, a moguće djelovanje na ljudsko zdravlje i okoliš ispitati prije stavljanja na tržište. Donošenjem novog Zakona o kemikalijama došlo je do usklađivanja s europskim direktivama, a s time i do promjena za proizvođače, dobavljače i korisnike kemikalija. U radu će biti dan pregled obveza koje je donio Zakon o kemikalijama i podzakonski akti, te trenutno stanje u Hrvatskoj glede REACH – a Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals - Registracija, ocjenjivanje, odobravanje i ograničavanje kemikalija s obzirom na početak stupanja na snagu tog zakona u EU.

kemijske tvari klasificirane po opasnostima; zakonodavstvo o prometu roba; zakonodavstvo javnog zdravstva i zaštite okoliša; zakonodavstvo zaštite prirode; HrvatskaAuthor: Biserka Šagovac Lazar - ; Maziva Zagreb d.o.o. Meri Picek - ; Maziva ZAgreb d.o.o.

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents