KEMIKALIJE I NOVI ZAKONI U HRVATSKOJ - Fuels and lubricants : journal for tribology, lubrication, application of liquid and gaseous fuels and combustion engineering, Vol.47 No.5 November 2008.Reportar como inadecuado
KEMIKALIJE I NOVI ZAKONI U HRVATSKOJ - Fuels and lubricants : journal for tribology, lubrication, application of liquid and gaseous fuels and combustion engineering, Vol.47 No.5 November 2008. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Fuels and lubricants : journal for tribology, lubrication, application of liquid and gaseous fuels and combustion engineering, Vol.47 No.5 November 2008. -

Kemikalije su osnovni dio svakog modernog društva, ali proizvedene kemikalije potrebno je razvrstavati i obilježavati u skladu sa zakonima, a moguće djelovanje na ljudsko zdravlje i okoliš ispitati prije stavljanja na tržište. Donošenjem novog Zakona o kemikalijama došlo je do usklađivanja s europskim direktivama, a s time i do promjena za proizvođače, dobavljače i korisnike kemikalija. U radu će biti dan pregled obveza koje je donio Zakon o kemikalijama i podzakonski akti, te trenutno stanje u Hrvatskoj glede REACH – a Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals - Registracija, ocjenjivanje, odobravanje i ograničavanje kemikalija s obzirom na početak stupanja na snagu tog zakona u EU.

kemijske tvari klasificirane po opasnostima; zakonodavstvo o prometu roba; zakonodavstvo javnog zdravstva i zaštite okoliša; zakonodavstvo zaštite prirode; HrvatskaAutor: Biserka Šagovac Lazar - ; Maziva Zagreb d.o.o. Meri Picek - ; Maziva ZAgreb d.o.o.

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados