Uloga signalnog puta dušikovog oksida u apoptozi uzrokovanoj patogenim hantavirusimaReportar como inadecuado
Uloga signalnog puta dušikovog oksida u apoptozi uzrokovanoj patogenim hantavirusima - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

croatian journal of infection, Vol.28 No.1 March 2008. -

Dugo se smatralo da hantavirusi nisu citopatogeni virusi. Tek smo nedavno dokazali da patogeni hantavirusi izazivaju citopatski učinak i apoptozu u staničnoj liniji humanih epitelnih stanica bubrega embrija HEK293. Cilj našeg rada je bio na razini ekspresije gena istražiti ulogu signalnog puta dušikovog oksida NO pri apoptozi uzrokovanoj patogenim hantavirusima: Hantaan i Andes u HEK293 stanicama. Genska ekspresija je analizirana metodom GEArray GEArray, Superarray Bioscience, Frederic, MD, SAD. Naši rezultati su pokazali važnost uloge unutarstaničnog puta apoptoze pri infekciji HEK293 stanica patogenim hantavirusima, a virus Andes je imao veći učinak na promjene u genskoj ekspresiji od virusa Hantaan. Promjene u ekpresiji gena: ABCC1, BNIP3, CCL5, GCLC, HSPA4, MYC, PRKDC, PRMT3, p11, SLC6A6, TFRC vjerojatno sudjeluju u složenoj interakciji pro- i anti-apoptotičkih mehanizama tijekom infekcije HEK293 stanica patogenim hantavirusima. U nastavku naših istraživanja potrebno je na razini proteina utvrditi molekule odgovorne za pokretanje unutarnjeg puta apoptoze, te moguću interakciju s vanjskim putem apoptoze.

hantavirusi; apoptoza; virus Hantaan; virus Andes; signalni put NOAutor: Ivan-Christian Kurolt - ; Klinika za infektivne bolesti Dr.Fran Mihaljević, Zagreb Alemka Markotić - ; Klinika za infektivne bo

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados