Primjena parenteralnih jodnih kontrastnih sredstava u dijagnostici piogenih intrakranijskih infekcija kompjuteriziranom tomografijom – naša iskustvaReportar como inadecuado
Primjena parenteralnih jodnih kontrastnih sredstava u dijagnostici piogenih intrakranijskih infekcija kompjuteriziranom tomografijom – naša iskustva - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

croatian journal of infection, Vol.28 No.1 March 2008. -

Postkontrastno snimanje kompjuteriziranom tomografijom CT-om, ima ključnu ulogu u dijagnostici gnojnih infekcija središnjeg živčanog sustava. Vizualizacija tipičnih lezija omogućuje brzu dijagnostiku i pravovremene odluke o terapijskom postupku. Analizirali smo 456 postkontrastnih CT studija u pacijenata s kliničkim i laboratorijskim nalazima koji su upućivali na gnojne infekcije središnjeg živčanog sustava. Iznijeli smo karakteristične slikovne nalaze sukladno anatomskoj lokaciji i komplikacijama. Nismo imali teških anafilaktoidnih reakcija kao ni akutne renalne insuficijencije nakon primjene nisko-osmolalnih, neionskih, vodotopivih, parenteralnih jodnih kontrastnih sredstava. Ne postoji terapijski postupak koji može izliječiti ili poboljšati kontrastom induciranu nefropatiju kad se ona jednom dogodi, ali je moguća profilaksa koja ima dokazanu vrijednost. U nijednog pacijenta iz ove studije nije registriran razvoj akutne renalne insuficijencije nakon primjene kontrastnog sredstva.

parenteralna nisko-osmolalna neionska jodna kontrastna sredstva; CT dijagnostika; gnojne infekcije središnjeg živčanog sustavaAutor: Klaudija Višković - ; Klinika za infektivne bolesti Dr.Fran Mihaljević, Zagreb Kristijan Bayer - ; Klinika za infektivne boles

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados