ANALIZA POTENCIJALA PLITKIH GEOTERMALNIH RESURSA U SUSTAVIMA TOPLINSKIH PUMPI NA PODRUČJU GRADA ZAGREBAReportar como inadecuado
ANALIZA POTENCIJALA PLITKIH GEOTERMALNIH RESURSA U SUSTAVIMA TOPLINSKIH PUMPI NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Fuels and lubricants : journal for tribology, lubrication, application of liquid and gaseous fuels and combustion engineering, Vol.47 No.5 November 2008. -

Vrijednosti geotermalnog gradijenta i toplinskog toka za područje sjeverne Hrvatske više su od europskog prosjeka što je osnovni preduvjet i pokazatelj potencijala plitkih geotermalnih resursa, a koji zasad u RH nisu odgovarajuće iskorišteni niti valorizirani, dok u EU ova tehnologija ima gotovo eksponencijalni godišnji porast u instaliranim kapacitetima. Činjenica je da Hrvatska koristi dva do tri puta više energije po jedinici bruto nacionalnog proizvoda nego većina zemalja članica EU, što dovodi do prekomjernog uvoza energetskih mineralnih sirovina, veće proizvodne cijene, problema kompetitivnosti proizvoda i usluga na europskom i svjetskom tržištu, kao i negativnog utjecaja na okoliš. Za razvoj i implementaciju tehnologije geotermalnih toplinskih pumpi u Republici Hrvatskoj trenutačno postoji nužna tehničko-tehnološka i distributivna infrastruktura, ali ne i popratna zakonska regulativa, ekološki propisi i sigurnosni zahtjevi koji se odnose na izgradnju bušotinskih izmjenjivača topline, što je najvažniji ograničavajući faktor. U ovom radu, na primjeru novoizgrađene poslovne zgrade, programskim paketom RETScreen prikazat će se tehnoekonomska analiza isplativosti ugradnje geotermalna toplinske pumpe u odnosu na konvencionalni sustav grijanja i hlađenja.

geotermalni izvori energije; toplinska pumpa; gledište ostvarivosti; gledište tehničkog proračuna; grijanje zgrada; klimatizacija zgradaAutor: Tomislav Kurevija - orcid.org-0000-0002-5469-3653 ; Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados