Problemi vezani s krajem života u zajednici: povezivanje profesionalnoga i javnog obrazovanjaReport as inadecuate
Problemi vezani s krajem života u zajednici: povezivanje profesionalnoga i javnog obrazovanja - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatian journal of social policy, Vol.9 No.3 March 2002. -

U ovom članku želimo povezati osobnu svijest o smrtnosti, umiranju i smrti s društvenom brigom, osposobljenošću i ljubavlju društva za umiruće, koje bi trebale pomoći umirućima u procesu -otpuštanja- života. Hospicij i palijativna skrb HPS program je koji se razvio iz ove međusobne povezanosti, ovisnosti. HPS-program preuzima aktivnu ulogu u oblikovanju zajedničkih i osobnih vrednota vezanih uz smrt i umiranje. Upotrebljavajući referentni okvir kognitivne prakse, pokazat ćemo da su ove vrednote oblikovane u društvenom životu preko stvarnih situacija i događaja, izraslih kroz hospicijski timski rad s pacijentima, obiteljima i društvenim službama. Hospicijski program se razvija kroz iskustveno učenje koje se događa u socijalnoj interakciji koja uključuje ne samo profesionalce, pacijente i obitelji već i širu zajednicu. Tko može bolje nego hospicijski tim brinuti o zaštiti društvene svijesti o specifičnim potrebama smrtnobolesnih i umirućih osoba, ili prepoznati potrebu za podrškom obitelji i prijateljima umirućih? Neki od zaista predanih liječnika imaju bogatstvo praktičnog znanja i primijenjenog istraživanja te su spremni dijeliti to s drugima. Odgovorni za profesionalno obrazovanje trebaju inicirati promjene u srednjoškolskom, dodiplomskom i permanentnom obrazovanju, kako bi prenijeli ovu mudrost u sustavno javno obrazovanje, kao i uključili ne samo profesionalni tretman i principe timskog rada nego i vještine koje izgrađuju zajednicu.

kognitivna praksa; socijalna interakcija; smrt i umiranje; problemi vezani uz kraj života; obrazovanje zajednice; profesionalci u zdravstvu; obrazovanje za hospicij; hospicijski tim; interdisciplinarni obrazovni plan; socijalne mrežeAuthor: Ana Štambuk - ; Studijski centar socijalnog rada, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Joanne E. Coury - ; Department of Poli

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents