Obiteljske vrijednosti i neki aspekti socijalne zaštite obiteljiReportar como inadecuado
Obiteljske vrijednosti i neki aspekti socijalne zaštite obitelji - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian journal of social policy, Vol.9 No.2 February 2002. -

Prvi dio ovoga rada bavi se analizom rezultata empirijskih istraživanja glede stavova građana o obiteljskim vrijednostima. Pokazatelji su jasni i nedvosmisleni: obitelj je još uvijek visoko cijenjena u našem društvu te dominira ljestvicom vremenitih vrijednosti naših građana. U nastavku rada, u drugom i trećem dijelu, uzimaju se u razmatranje dvije glavne stavke iz života i djelovanja bračnog i obiteljskog života: rađanje i odgoj djece. Izdvajaju se teme odgovornog roditeljstva, planiranja obitelji, humane reproduktivne medicine te majčinstva i roditeljstva kao mjesta od posebne -političke- važnosti, s naglaskom na prijeku potrebu njihove društvene zaštite i promicanja u svrhu stvaranja pozitivne klime kod građana za zasnivanje obitelji i rađanje djece. Odgoj djece je razmatran u kontekstu uloga i zadaća obitelji, škole i Crkve, s naglaskom na zaštitne mjere prema vrijednosnim momentima odgoja i uzajamnom poštivanju kompetencija te na zaštitne mjere protiv obiteljskog nasilja. U zadnjem, četvrtom dijelu rada, razmatra se obitelj u novonastalim društvenim okolnostima. Na javu izbijaju neki važni aspekti socioekonomske zaštite obitelji, među kojima se posebno ističu potrebe konkretnih mjera zaštite obitelji u uvjetima nezaposlenosti i kompeticije na tržištu rada, te mjera koje bi osiguravale obiteljsku plaću i poštivanje prava djece.

obiteljske vrijednosti; obiteljska politika; zaštita obitelji; obiteljska plaća; rađanje; odgoj; djecaAutor: Tonči Matulić - ; Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados