Sustavi socijalnog blagostanja i uloga spolovaReport as inadecuate
Sustavi socijalnog blagostanja i uloga spolova - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatian journal of social policy, Vol.1 No.3 March 1994. -

U ovom se prilogu raspravlja odnos između plaćenog i neplaćenog rada na jednoj te socijalnih prava na drugoj strani. S obzirom na to razvila se historijska podjela uloga između muža kao pretežnog hranitelja i žene kao pretežno skrbnika o djeci i ovisnim članovima obitelji. Na odnos muža i žene kao nosilaca obiteljskog blagostanja i države kao distributera socijalnih davanja u svim zemljama nije jednak. Autorica raspravlja o tri modela tih odnosa: čvrsti model muškog hranitelja Britanska i Irska, modificirani model muškog hranitelja Francuska i meki model muškog hranitelja koji tendira modelu dvaju hranitelja Švedska. Autorica analizira prednosti i nedostatke triju modela, kao i utjecaj ženskih pokreta na promjene koji se u njima dešavaju.Author: Jane Lewis - ; London School of Economics

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents