Obitelj – društvo – obitelj - Croatian journal of social policy, Vol.1 No.3 March 1994.Report as inadecuate
Obitelj – društvo – obitelj - Croatian journal of social policy, Vol.1 No.3 March 1994. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatian journal of social policy, Vol.1 No.3 March 1994. -

Rad je posvećen obitelji kao osnovi zdravog razvoja novih generacija. Na osnovi istraživanja provedenih prije i u tijeku ratnih događanja nastoji se definirati stanje suvremene obitelji u Hrvatskoj, njene uspješnosti u ispunjavanju standardnih uloga i perspektive koja iz registriranog stanja logično slijedi. Kako su uvjeti u kojima potomstvo raste vrlo diskutabilni, pogotovo nakon stresova izazvanih raznim događanjima, nastoji se definirati odgovarajuće aktivnosti koje bi osigurale otklanjanje negativnih posljedica izloženosti brojnim stresorima. Da bi uspjeh u tim nastojanjima bio siguran, definirane su akcije na svim razinama. Najveća pažnja posvećena je ipak primarnoj prevenciji i odgovarajućim programima koji se mogu primijeniti i u oskudnim materijalnim uvjetima kroz postojeću mrežu odgojno-obrazovnih institucija i sustav ustanova socijalnog rada.Author: Josip Janković - ; Studijski centar socijalnog rada, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents