Demografska struktura i mirovinski sustavReportar como inadecuado
Demografska struktura i mirovinski sustav - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian journal of social policy, Vol.1 No.2 February 1994. -

Demografski procesi i obilježja stanovništva uvelike utječu na ukupni razvoj svake zemlje. Sustav mirovinskog osiguranja, kao jedan od osnovnih sustava socijalne sigurnosti, neposredno se temelji na dobnoj i spolnoj strukturi stanovništva. Među osnovnih demografskim procesima, još uvijek nedovoljno zapaženim, jesti i starenje populacije. Ovaj proces karakterizira razvijene zemlje svijeta, a Hrvatska im se u pogledu starenja stanovništva približila. To jasno pokazuje usporedbe nekih osnovnih demografskih pokazatelja Hrvatske sa zemljama OECD-a. S druge strane, usporedbe broja i strukture umirovljenika, koeficijenata opterećenosti društvenog proizvoda izdvajanjem za mirovine te uvjeta za umirovljenje pokazuju ogromne razlike između naše i razvijenih zemalja. To upućuje na potrebu radikalnih promjena u sustavu mirovinskog osiguranja. Promjena sustava mirovinskog osiguranja nikad nije jednostavna, a u uvjetima rata i niske razine životnog standarda, kakva je u nas, dodatno je otežana. To upućuje na zaključak da je za određeno razdoblje u mirovinski sustav potrebno ugraditi takva prijelazna rješenja koja će umanjiti tegobe i eventualne nepravde prema sadašnjoj generaciji stanovnika koja se nalazi pred umirovljenjem.Autor: Dušan Milinković - ; Studijski centar socijalnog rada, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados