Pokoncilski pastoralno-teološki pomaci - Ephemerides theologicae Zagrabienses, Vol.70 No.3-4 April 2001.Report as inadecuate
Pokoncilski pastoralno-teološki pomaci - Ephemerides theologicae Zagrabienses, Vol.70 No.3-4 April 2001. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Ephemerides theologicae Zagrabienses, Vol.70 No.3-4 April 2001. -

Članak analizira pastoralno teološke trendove i odgovarajuće pastoralne pomake u pokoncilskim godinama u specifičnom povijesnom, društvenom i političkom kontekstu u Hrvatskoj odnosno u Crkve u Hrvata. U pokoncilskom razdoblju vidljiva je određena ambivalencija. S jedne strane, entuzijazam i iskrena želja za provođenjem transformacije pretkoncilske Crkve u pokoncilsku. S druge strane, događa se pastoralna zasićenost, koja čini dušobrižničku djelatnost manje učinkovitom. U pojedinim pastoralnim područjima ne koriste se dovoljno sve mogućnosti, koje poizlaze iz duha II. vatikanskog koncila.

Vrijeme poslije II. vatikanskog karakterizira više obilježja, primjerice Teološko-pasloralni tjedan, novine Glas koncila i Centar Kršćanska sadašnjost, koji postaju glavnim promotorima koncilske obnove u Crkve u Hrvata. Ipak nije se dogodila željena deklerikalizacija pastoralnog koncepta, nisu učinjena potrebna crkveno-sociološka istraživanja, a k tomu i nadalje je podupiran model Crkve naroda, što se posebno manifestiralo velikim vjerničkim skupovima tijekom 70-ih i 80-ih godina. Premda u Hrvatskoj nastaju i izvana se uvode razni duhovni pokreti, premda je razvijena zavidna i jedinstvena župna katehizacija bez većeg udjela vjernika laika i premda su učinjeni veliki pomaci u pastoralu sakramenata, ipak nisu zaživjele potrebne pokoncilske crkvene i pastoralne strukture, koje su nužne za pastoralno djelovanje Crkve. Prvi demokratski izbori u godini 1990. zatekli su Crkvu nespremnom za učinkovitije djelovanje »ad intra«, a posebno »ad extra«. Nametnuti rat Hrvatskoj kao i poratno razdoblje oslabili su kritičko-proročku ulogu i zadaću Crkve u društvu. Usprkos toga Crkva je uspjela tijekom 90-ih godina uspostaviti Vojni vikarijat i vojne kapelanije, ući u staračke domove i bolnice. Zaključno se može konstatirati da Crkvi u Hrvatskoj nije optimalno uspjelo recipirati II. vatikanski koncil i prilagoditi se novoj društveno-političkoj situaciji. Pastoralno-teološki pomaci nisu u jednakoj mjeri učinjeni na svim područjima crkvenog djelovanja.

koncilski entuzijazam; Crkva u Hrvata; deklerikalizacija; pastoralni pomaci; crkvenost; pastoral sakramenataAuthor: Josip BALOBAN - ; Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents