Glavni naglasci u teološkoj pokoncilskoj misliReportar como inadecuado
Glavni naglasci u teološkoj pokoncilskoj misli - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Ephemerides theologicae Zagrabienses, Vol.70 No.3-4 April 2001. -

Pogledamo li put koji je prešla naša pokoncilska teološka misao, možemo u njezinu dosadašnjemu razvoju uočiti četiri različite etape. Tijekom održavanja Drugoga vatikanskog sabora i neposredno nakon njega naši su teolozi intenzivno zaokupljeni Koncilom: proučavaju i objašnjavaju njegove dokumente te potiču na primjenu koncilskih smjernica u Crkvi. To je razdoblje u kojemu teologija snažno sudjeluje u oživotvorenju Koncila. U drugoj fazi u središtu je nastojanje oko oblikovanja i stvaranja obnovljene pokoncilske teologije. Teolozi se sada u svojim disciplinama pojačano posvećuju razradi koncilskih ideja, primjeni novih metoda u teološkoj znanosti i oživotvorenju perspektiva kako ih je Koncil inspirirao i zacrtao. Posebno poglavlje u hrvatskoj teologiji jest njezino kritičko sučeljavanje s izazovom marksističkog ateizma. Teološka se misao u službi vjerničke zajednice morala desetljećima artikulirati kao odgovor na marksističku kritiku religije i Crkve. Slom komunističkog sustava označio je napokon novu prekretnicu i za teologiju, koja se prvi put našla u pluralističkomu društvenome ozračju, sa svim njegovim prednostima i iskušenjima. Teolozi se okreću problematici i izazovima koje im nameću nove okolnosti, a to su osobito pitanja socijalne pravde, pluralističkog društva, modeme kulture, odnosa kršćanstva i nekršćanskih religija nove evangelizacije.

Koncil; oživotvorenje Koncila; pokoncilska teologija; hrvatska teologija; marksizam; pluralističko društvo; teološka znanostAutor: Nediljko Ante ANČIĆ - ; Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados