UTJECAJ SMJEŠTAJNIH PRILIKA NA HIGIJENSKU KAKVOĆU ZRAKA U KRMAČARNIKUReportar como inadecuado
UTJECAJ SMJEŠTAJNIH PRILIKA NA HIGIJENSKU KAKVOĆU ZRAKA U KRMAČARNIKU - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Krmiva : Review for animal feeding, production and feed technology, Vol.50 No.4 October 2008. -

U radu se opisuje krmačarnik u kojem se analiziraju osnovni pokazatelji mikroklime, koncentracija prašine, amonijaka te brojnost bakterija i gljivica u zraku nastambe. U vrijeme istraživanja u krmačarniku je bilo 150 krmača. Prema dobivenim rezultatima broj aerobnih mezofilnih bakterija kretao se od 9,20x104 do 2,25x105 CFU-m3 zraka, a broj gljivica od 8,12x103 do 1,25x104 CFU-m3 zraka. Koncentracija prašine kretala se od 3,7 do 5,8 mg-m3. Koncentracija mikroorganizama i prašine kretala se u skladu sa zabilježenima u literaturi. Najzastupljenije su bile gram pozitivne bakterije, a zatim gljivice i gram negativne bakterije. Stoga se može zaključiti da u suvremenim uvjetima smještaja s automatskim sustavom za regulaciju mikroklimatskih prilika u krmačarniku treba očekivati povoljnu mikrobiološku kakvoću zraka, čije vrijednosti ovise o gustoći populacije uz pridržavanje dozvoljenog broja životinja po jedinici smještajnog prostora.

krmačarnik; mikroklima; prašina; mikroorganizmi; zrak; amonijakAutor: Marija Vučemilo - ; Veterinrski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska Kristina Matković - ; Veterinrski fakultet Sveučili

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados