PROCJENA TROMJESEČNOG BDP REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD PRVOG TROMJESEČJA GODINE 1994. DO ČETVRTOG TROMJESEČJA GODINE 1996. - RASHODOVNI PRISTUPReportar como inadecuado
PROCJENA TROMJESEČNOG BDP REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD PRVOG TROMJESEČJA GODINE 1994. DO ČETVRTOG TROMJESEČJA GODINE 1996. - RASHODOVNI PRISTUP - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Economic Review, Vol.51 No.9-10 October 2000. -

U ovom radu autori su prikazali metodološke osnove za obračun kategorija bruto domaćeg proizvoda prema rashodovnom pristupu u skladu s međunarodnim preporukama prikazanima u SNA 1993. i ESA 1995. Također je prikazan i metodološki pristup kojim se pri obračunu godišnjeg i tromjesečnog BDP koristi Državni zavod za statistiku RH i kompatibilnost teoretski preporučene i empirijski primijenjene metode obračuna, i to za razdoblje 1994.-1999. Postojanje takve serije uveliko obogaćuje oskudne statističke izvore u Republici Hrvatskoj i pruža mogućnost za bolju analizu gospodarske stvarnosti i za modeliranje ekonomskih pojava.Autor: Davor Mikulić - Željko Lovrinčević -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados