FAKTORSKI MODELI U FUNKCIJI PROCJENE PRIHODA VRIJEDNOSNICAReportar como inadecuado
FAKTORSKI MODELI U FUNKCIJI PROCJENE PRIHODA VRIJEDNOSNICA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Economic Review, Vol.51 No.9-10 October 2000. -

Proces ostvarivanja prihoda koji povezuje prihode od vrijednostnica skretanjima jednog ili više zajedničkih faktora moguće je iskazati faktorskim modelom. Moderna portfolio teorija faktorskim modelima procjene omogućuje investitoru, odnosno procjenitelju mogućnosti, optimalnu procjenu prihoda pojedine vrijednosnice.Autor: Zoran Ivanović -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados