EUROPSKE ZEMLJE U TRANZICIJI NA PRAGU XXI. STOLJEĆA Gdje je Hrvatska - Quo Vadis CroatiaReportar como inadecuado
EUROPSKE ZEMLJE U TRANZICIJI NA PRAGU XXI. STOLJEĆA Gdje je Hrvatska - Quo Vadis Croatia - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Economic Review, Vol.51 No.9-10 October 2000. -

Hrvatska je pripadala na početku devedesetih onim zemljama koje su pored Slovenije bile najbolje pripremljene za tranziciju. Rusija je pripadala zemljama najslabije pripremljenima. Na svršetku devedesetih i Hrvatska i Rusija našle su se među zemljama najslabijih tranzicijskih ostvarenja opterećene teškim društvenim deformacijama mafiokratskog karaktera. Uzročno-posljedične veze u Rusiji i Hrvatskoj sasvim su različite. Središnje europske zemlje ili su se sasvim približile ili su zamjetno premašile onu razinu razvitka koju su imale na početku tranzicije. Iznimka je samo Hrvatska i ona će tu razinu dostići u prvom desetljeću novog tisućljeća. Teška i duboka gospodarska, moralna i svaka druga, kriza kroz koju prolazi Hrvatska, rezultat je izuzetno velikih ekonomskih, političkih idruštvenih deformacija koje su se kumulirale u Hrvatskoj u devedesetim godinama. Kumulirane pogreške ekonomske i ukupne politike veoma su suzile prostore za efikasno djelovanje mjera nove ekonomske politike i ona se našla, smatraju autori, u poziciji svojevrsne blokade i zatočeništva u okruženju koje je nastalo kao izraz prethodno učinjenih pogrešaka. Nova vlada lijevog centra od samog je početka počela ostvarivati suradnju s ekonomskom znanošću i u toku je rad na znastvenim osnovama koncepcije i strategije razvitka, i to čini se u više scenarija. Scenariji moraju adekvatno vrednovati sve aspekte suradnje u Jugoistočnoj Europi, a to se posebno odnosi na Pakt o stabilnosti i Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.Autor: Vladimir Veselica - Dragomir Vojnić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados