TRANZICIJSKA KRIZA I POLITIKA IZLAZA Ekonomsko-politička prosudbaReportar como inadecuado
TRANZICIJSKA KRIZA I POLITIKA IZLAZA Ekonomsko-politička prosudba - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Economic Review, Vol.51 No.9-10 October 2000. -

Autor komparativno prosuđuje dosegnutu razinu tranzicije hrvatskoga gospodarstva. Oporavak gospodarstva i dinamike rasta kriterij je prosudbe efikasnosti tranzicijskog procesa. Na osnovi toga zaključak je autora da jetranzicijska kriza u Hrvatskoj znatno dublja nego u ostalim naprednijim tranzicijskim zemljama. Razlog je tome neadekvatna makroekonomska politika,posebno u monetarno-kreditnom i bankarskom sustavu. Zaključak je autora daje potreban zaokret u makroekonomskoj politici, posebno monetarno-kreditnoj, u Republici Hrvatskoj.Autor: Stjepan Zdunić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados