Procjena mjerne nesigurnosti određivanja tlačne čvrstoće mješavinaReport as inadecuate
Procjena mjerne nesigurnosti određivanja tlačne čvrstoće mješavina - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Građevinar, Vol.60 No.09. October 2008. -

U radu je prikazan postupak procjene mjerne nesigurnosti rezultata određivanja tlačne čvrstoće prema normi HRN EN 13286-41. Istaknuta je potreba za provođenjem procjene dva tipa mjerne nesigurnosti A i B za ispitne metode kod kojih je to moguće provesti u praksi. Autori su ovim radom željeli pokazati da je podatak o mjernoj nesigurnosti još jedan od načina koji doprinosi kvaliteti mjernog rezultata i unapređenju sustava kontrole kvalitete u laboratoriju.

mješavine; tlačna čvrstoća; mjerna nesigurnost; procjena; ispitne metode; kontrola kvaliteteAuthor: Andrea Strineka - Dalibor Sekulić - Jasna Putrić Brkić - Sanja Lopuh -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents