Procjena mjerne nesigurnosti određivanja tlačne čvrstoće mješavinaReportar como inadecuado
Procjena mjerne nesigurnosti određivanja tlačne čvrstoće mješavina - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Građevinar, Vol.60 No.09. October 2008. -

U radu je prikazan postupak procjene mjerne nesigurnosti rezultata određivanja tlačne čvrstoće prema normi HRN EN 13286-41. Istaknuta je potreba za provođenjem procjene dva tipa mjerne nesigurnosti A i B za ispitne metode kod kojih je to moguće provesti u praksi. Autori su ovim radom željeli pokazati da je podatak o mjernoj nesigurnosti još jedan od načina koji doprinosi kvaliteti mjernog rezultata i unapređenju sustava kontrole kvalitete u laboratoriju.

mješavine; tlačna čvrstoća; mjerna nesigurnost; procjena; ispitne metode; kontrola kvaliteteAutor: Andrea Strineka - Dalibor Sekulić - Jasna Putrić Brkić - Sanja Lopuh -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados