Prilog optimizaciji postupka izrade karata bukeReport as inadecuate
Prilog optimizaciji postupka izrade karata buke - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Građevinar, Vol.60 No.09. October 2008. -

U radu je dan cjelovit prikaz postupka izrade karata buke. Detaljno je opisana europska Direktiva za buku okoliša koja je osnova svih novih standarda iz područja zaštite od buke u otvorenom prostoru. Prikazan je pregled hrvatskih propisa iz ovog područja kao i utjecajnih parametara, metoda proračuna i računalnih programa. Navedena su iskustva nekih europskih gradova u izradi karata buke od prometa. Istaknut je njihov značaj te predložen postupak izrade karata buke u Hrvatskoj.

karte buke; izrada; optimizacija postupka; otvoreni prostor; hrvatski propisi; utjecajni parametri; metoda proračunaAuthor: Vesna Dragičević - Stjepan Lakušić - Saša Ahac - Maja Ahac -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents