Modeli upravljanja izvršenjem u građevinskim poduzećimaReport as inadecuate
Modeli upravljanja izvršenjem u građevinskim poduzećima - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Građevinar, Vol.60 No.09. October 2008. -

Opisuje se kritika dvaju najkorištenijih modela upravljanja izvršenjem u praksi – tablica uravnoteženih rezultata i Model izvrsnosti. Pokazano je kako se ti provjereni modeli ne mogu primjenjivati u svim slučajevima. Prvi model se pokazao boljim za ocjenu strategije, a drugi za procjenu benchmarkinga i sveukupnu ocjenu poslovanja. Prikazana je tablica odabira modela u odnosu na specifične zahtjeve menadžmenta. Dan je pregled primjene modela u Hrvatskoj sa smjernicama za primjenu.

upravljane izvršenjem; modeli, građevinsko poduzeće; tablica uravnoteženih rezultata BSC; model izvršnosti EFQM; poslovanjeAuthor: Mladen Vukomanović - Mladen Radujković - Ivana Burcar Dunović -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents