AUTOMATSKI IZBOR ALATA KOD CNC STROJEVA - Technical gazette, Vol.15 No.3 October 2008.Report as inadecuate
AUTOMATSKI IZBOR ALATA KOD CNC STROJEVA - Technical gazette, Vol.15 No.3 October 2008. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Technical gazette, Vol.15 No.3 October 2008. -

Važan korak u planiranju proizvodnje na CNC strojevima čini pravilan odabir reznog alata, koji će se koristiti za obradu. Pri tome se moraju zadovoljiti strogi zahtjevi za kvalitetom proizvoda pri što manjim troškovima alata u ukupnoj cijeni proizvoda. U radu je prikazan princip optimizacije izbora alata kod strojeva s automatskom izmjenom alata za jednofaznu i višefaznu obradu.

izbor alata; optimizacija parametara obradeAuthor: Zlatko Botak - ; Veleučilište u Varaždinu, Hrvatska Živko Kondić - ; Veleučilište u Varaždinu, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents