MODELIRANJE KAPACITETA KRUŽNIH RASKRIŽJA U OSIJEKUReportar como inadecuado
MODELIRANJE KAPACITETA KRUŽNIH RASKRIŽJA U OSIJEKU - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Technical gazette, Vol.15 No.3 October 2008. -

Za modeliranje kapaciteta kružnih raskrižja razvijen je veliki broj modela. U radu je prikazana kratka povijest razvoja modela koji su prošli verifikaciju kroz terenska ispitivanja, a detaljnije je prikazan model koji je odabran za modeliranje kapaciteta kružnih raskrižja u Osijeku. Rezultati modeliranja su prikazani, analizirani i uspoređeni s iskustvima drugih zemalja. Rezultati modeliranja kapaciteta za jednotračno kružno raskrižje su unutar očekivanih vrijednosti, ali za dvotračno nisu.

kružno raskrižje; modeliranje kapaciteta; prometna studija; grad OsijekAutor: Irena Ištoka Otković - orcid.org-0000-0003-3650-2021 ; Građevinski fakultet, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Hrvat

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados