NOBELOVAC JOSEPH STIGLITZ: KRITIKA -TRŽIŠNOG FUNDAMENTALIZMA-, GLOBALIZACIJE I POLITIKE MEĐUNARODNOG MONETARNOG FONDAReportar como inadecuado
NOBELOVAC JOSEPH STIGLITZ: KRITIKA -TRŽIŠNOG FUNDAMENTALIZMA-, GLOBALIZACIJE I POLITIKE MEĐUNARODNOG MONETARNOG FONDA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Economic Review, Vol.53 No.11-12 December 2002. -

Članak daje prikaz kritike -tržišnog fundamentalizma-, aktualnog modela globalizacije i politike Međunarodnog monetarnog fonda, koju je u svojim radovima izložio Joseph Stiglitz. Autor se posebno osvrće na Stiglitzovu analizu ciljeva i posljedica tzv. Washingtonskog konsenzusa, zatim konceptualnog i pragmatičnog okvira politike IMF-a, jednako kao i privatizacije u tranzicijskim zemljama, liberalizacije vanjske trgovine i tržišta kapitala, financijske i ekonomske krize u Istočnoj Aziji, uloge IMF u tranziciji Rusije i postojećeg modela globalizacije. Na kraju autor članka daje osvrt na neke dodatne aspekte Stiglitzove kritike, kao što su prijašnje kritike neoliberalnog modela, zatim najnovije tendencije u gospodarstvu Latinske Amerike koje potvrđuju validnost Stiglitzovih teza i na kraju osvrt na ponovnu aktualnost Keynesove ekonomske doktrine.Autor: Milan Mesarić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados