EKONOMSKA NEJEDNAKOST U HRVATSKOJ 1998. MANJA OD OČEKIVANJAReportar como inadecuado
EKONOMSKA NEJEDNAKOST U HRVATSKOJ 1998. MANJA OD OČEKIVANJA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Economic Review, Vol.53 No.11-12 December 2002. -

Opće je mišljenje da je nejednakost raspodjele dohotka u Hrvatskoj iznimno velika, ali analiza zasnovana na izvornim podacima iz Ankete opotrošnji kućanstava u godini 1998. pokazuje da je nejednakost u Hrvatskoj približno jednaka prosjeku za tranzicijske zemlje. Rastavljanje nejednakosti pokazuje da je obrazovanje najvažniji faktor koji objašnjava opažene razlike u dohocima i potrošnji. Važnim se pokazuje i participacija članova kućanstvana tržištu rada. Sa druge strane, spol ili dob nositelja kućanstva, tip naselja u kojem je smješteno kućanstvo i tip kućanstva manje su važne odrednice nejednakosti. Dohoci od obrta i nepoljoprivredne samostalne djelatnosti snažno su koncentrirani u rukama bogatijih građana i objašnjavaju približno jednu petinu ukupne dohodovne nejednakosti. Mirovine su raspodijeljene ravnomjernije nego dohoci od rada, a socijalna je pomoć dobro usmjerena prema siromašnijim kućanstvima.Autor: Danijel Nestić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados