Uloga integrirane zaštite bilja u integriranoj proizvodnji jabukaReportar como inadecuado
Uloga integrirane zaštite bilja u integriranoj proizvodnji jabuka - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Pomologia Croatica : Glasilo Hrvatskog agronomskog društva, Vol.12 No.4 February 2007. -

U dvogodišnjem istraživanju uvjeta za primarne infekcije fuzikladijem Venturia inaequalis i broja zaštita od ove ekonomski važne bolesti jabuke u tri različita ekologijska uvjeta Hrvatske, ustanovljene su velike razlike u broju primarnih infekcija i broja potrebnih zaštita. Izbor staništa u podizanju voćnjaka utjeće na ekonomsku i ekološku opravdanost integrirane proizvodnje jabuke. Integrirana zaštita u integriranoj proizvodnji u ulozi je ekološke povoljnosti zbog ekološki povoljnijih sredstava za zaštitu bilja koji su dozvoljeni u ovom sustavu proizvodnje.

integrirana zaštita bilja; integrirana proizvodnja; jabuka, fuzikladijAutor: Božena Barić - ; Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska Ivan Ciglar - ; Agronomski fakultet Sveučilišt

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados