Kakvoća rakija proizvedenih od šljive Prunus domestica kultivara Elena, Top i FelsinaReportar como inadecuado
Kakvoća rakija proizvedenih od šljive Prunus domestica kultivara Elena, Top i Felsina - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Pomologia Croatica : Glasilo Hrvatskog agronomskog društva, Vol.12 No.4 February 2007. -

Istraživani su kemijski sastav i senzorna svojstva rakija proizvedenih od šljive Prunus domestica kultivara Elena, Top i Felsina. Sukladno rokovima dozrijevanja tri su sorte šljive odvojeno, fermentacijom masulja bez koštica i primjenom klasičnih postupaka destilacije, u pokusu postavljenom u tri ponavljanja, prerađene u rakiju. Koncentracije metanola u rakijama ispitivanih sorti šljive bile su ispod vrijednosti, propisima maksimalno dopuštene za rakiju šljivovicu. Najvišu koncentraciju metanola imali su destilati šljive kultivara Elena. Najviše koncentracije viših alkohola, etil-acetata i acet-aldehida imali su destilati šljive sorte Felsina. U odnosu na destilate ostalih sorti destilati kultivara Felsina razlikovali su se u omjeru koncentracija pojedinih viših alkohola. Provedenom senzornom analizom najvišu je ocjenu za kakvoću dobila rakija proizvedena od šljive sorte Elena.

destilat; šljivovica; metanol; viši alkoholiAutor: Pavica Tupajić - ; Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska Zlatko Čmelik - ; Agronomski fakultet Sveučil

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados