Morfološke osobine dva perspektivna tipa rogača Ceratonia siliqua L. s otoka VisaReportar como inadecuado
Morfološke osobine dva perspektivna tipa rogača Ceratonia siliqua L. s otoka Visa - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Pomologia Croatica : Glasilo Hrvatskog agronomskog društva, Vol.12 No.4 February 2007. -

Proizvodnja rogača u Hrvatskoj ima veoma dugu tradiciju ali nikada kroz povijest uzgoja nije imala mjesto koje ova kultura zaslužuje s obzirom na kakvoću i iskoristivost ploda. Posebno je zabrinjavajuća činjenica veoma slabog poznavanja domaćeg sortimenta rogača. S ciljem vrednovanja i unaprjeđenja ove kulture započeli smo projekt odabira rogača iz populacija s otoka Visa. Prema priloženoj metodologiji istraživanja odabrali smo dva fenotipa koje smo opisali s fenološkog, morfološkog, pomološkog i agronomskog aspekta. Rezultati istraživanja ukazuju na postojanje veoma velike varijabilnosti svojstava u izvornim populacijama.

rogač; fenotip; morfologijaAutor: Frane Strikić - ; Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split, Hrvatska Zlatko Čmelik - ; Agronomski fakultet Sveu

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados