NEKI KORISNI UČINCI ANTINUTRITIVNIH SASTOJAKA MAHUNARKIReportar como inadecuado
NEKI KORISNI UČINCI ANTINUTRITIVNIH SASTOJAKA MAHUNARKI - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Krmiva : Review for animal feeding, production and feed technology, Vol.49 No.6 January 2008. -

Leguminoze su važan izvor hrane za široku populaciju životinja na svijetu. Obilježava ih visoka razina vrijednih mineralnih tvari, ali prije svega one predstavljaju važan izvor bjelančevina. Neke dijelove leguminoza konzumiraju i ljudi i posebno su važne u područjima gdje je konzumacija životinjskih bjelančevina iz različitih razloga ograničena. Osim dobre vrijednosti kao hrane ili krme, leguminoze su također izvor različitih štetnih toksičnih tvari. Treba uzeti u obzir da su sjemenke najotrovniji dijelovi biljke. Svrha ovog članka je pokazati neke, potencijalno štetne tvari, uključene u leguminoze, mogu ispoljiti povoljne učinke u hranidbi životinja.

mahunarke; antinutritivni sastojci; kemijski sastav; kultivariAutor: Dorota Jamroz - ; Department of Animal Nutrition and Feed Quality, Wroclaw, University of Environmental and Life Sciences, Poland

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados