RAST FAZANSKIH PILIĆA HRANJENIH KRMNIM SMJESAMA BILJNOG PODRIJETLA RAZLIČITE ENERGETSKE I BJELANČEVINASTE VRIJEDNOSTIReport as inadecuate
RAST FAZANSKIH PILIĆA HRANJENIH KRMNIM SMJESAMA BILJNOG PODRIJETLA RAZLIČITE ENERGETSKE I BJELANČEVINASTE VRIJEDNOSTI - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Krmiva : Review for animal feeding, production and feed technology, Vol.49 No.6 January 2008. -

Cilj provedenog istraživanja bio je ustanoviti učinak krmnih smjesa biljnog podrijetla koje su sadržavale različite količine sirovih bjelančevina CP i metaboličke energije MEN na tjelesnu masu i konverziju hrane fazana Phasianus colchicus u dobi od 1. do 80. dana starosti. Ukupno 600 jednodnevnih fazanskih pilića podijeljenih u tri skupine A, B i C po 200 životinja hranjeno je krmnim smjesama s visokom razinom CP i MEN A, nižom razinom CP i višom razinom MEN B te niskom razinom CP i MEN C. Svaka krmna smjesa bila je pripremljena u četiri varijante A1 –A4; B1 – B4; C1 – C4 koje su odgovarale potrebama fazanskih pilića tijekom njihova rasta dob 1 – 20 dana -varijanta 1, dob 21 – 40 -varijanta 2, dob 41 – 60 -varijanta 3 i dob 61 – 80 dana -varijanta 4. Svi su fazanski pilići držani u volijerama na dubokoj stelji pod istim eksperimentalnim uvjetima, a hranu i vodu dobivali su ad libitum. Na kraju pokusa prosječna tjelesna masa fazanskih pilića u skupinama A, B i C iznosila je 0,782, 0,754 i 0,751 kg s prosječnim dnevnim prirastima 9,78, 9,43 i 9,39 g. Najviši intenzitet rasta bio je zabilježen kod fazanskih pilića starih 30 – 40 dana, kada se prosječan dnevni prirast kretao u rasponu od 11,9 do 12,9 g. Intenzitet rasta kod fazanskih pjetlića starih 80 dana bio je viši za 30 % u odnosu na ženske životinje. Prosječna potrošnja krmne smjese po fazanskom piletu 80. dana života iznosila je 4,52 kg skupina A, 4,22 kg skupina B i 4,63 kg skupina C.

obični fazan; tov; krmne smjese biljnog podrijetlaAuthor: Vladimir Večerek - ; University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences, Faculty of Veterinary Hygiene and Ecology, Brno the C

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents