PREMA SOCIOLOGIJSKOJ KONCEPTUALIZACIJI EMOCIJAReportar como inadecuado
PREMA SOCIOLOGIJSKOJ KONCEPTUALIZACIJI EMOCIJA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Socijalna ekologija : journal for environmental thought and sociological research = Socijalna ekologija : Zeitschrift für Umweltgedanken und soziologische Forschung, Vol.17 No.2 June 2008. -

Oslanjajući se na teorijsko-istraživačke pravce koji su se razvili u zadnjih tridesetak godina unutar područja sociologije emocija u uvodnom dijelu rada iznosim pitanja koja su služila kao polazište za uvođenje fenomena emocija u sociologijski diskurs. U nastavku upućujem kritiku na navedene teorijske doprinose, navodim njihove nedostatke s obzirom na neadekvatnu sociologijsku konceptualizaciju emocija, te usmjeravam pažnju na moguće dodirne točke svih pravaca. Nakon toga predlažem smjernice koje bi vodile prema sociologijskoj definiciji emocija kao društvenih činjenica, čime bi se emocije konceptualizirale osim mikro i makro-sociologijski, što bi omogućavalo njihovo povezivanje s ključnim sociologijskim pojmovima kao što su društveni red, struktura i djelovanje te značenja i akcija. Završavam s pretpostavkom da je dijalog između svih teorijskih dosega unutar sociologije koji se bave emocijama neophodan moment daljnjeg smjeranja prema razumijevanju veze između suvremenih društvenih zbivanja, odnosa prema životu i emocija, te da je takav dijalog moguć ako se utvrdi osnovna sociologijska konceptualizacija emocija.

emocije kao društvene činjenice; emocionalne predodžbe; emocionalne struje; emocionalizacija društva; makro-pristup emocijama; sociologija emocija; sociologijska konceptualizacija emocijaAutor: Korana Simonović - ; Filozofski fakultet, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados