STAVOVI GRAĐANA PREMA OSOBAMA S INVALIDITETOM U HRVATSKOJ U USPOREDBI S EUROPSKOM UNIJOMReport as inadecuate
STAVOVI GRAĐANA PREMA OSOBAMA S INVALIDITETOM U HRVATSKOJ U USPOREDBI S EUROPSKOM UNIJOM - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Socijalna ekologija : journal for environmental thought and sociological research = Socijalna ekologija : Zeitschrift für Umweltgedanken und soziologische Forschung, Vol.17 No.1 March 2008. -

Rad se bavi analizom stavova prema osobama s invaliditetom. U uvodnom dijelu kratko se analiziraju pojmovi invaliditeta i stavova općenito te se daje osvrt na novija istraživanja provedena na području utjecaja iskustva i informacija na stavove. Nakon toga se prelazi na prikaz internacionalnog istraživanja na razini Europske unije o stavovima prema osobama s invaliditetom. U drugom dijelu prikazani su rezultati istraživanja provedenog na području grada Zagreba i Šibensko - kninske županije čiji je cilj bio dobiti uvid u stavove građana prema osobama s invaliditetom. Radi bolje komparacije, rezultati provedenog istraživanja uspoređivali su se s rezultatima istraživanja na razini Europske unije. Uzorak je sačinjavalo 143 ispitanika: 129 ispitanika iz Zagreba i 24 ispitanika iz Šibensko - kninske županije. Istraživanje je pokazalo da 2-3 ispitanika poznaje osobu s invaliditetom. Njih 68% smatra da se pristup javnim mjestima za osobe s invaliditetom proteklih 10 godina donekle poboljšao te

smatraju javne i državne vlasti odgovornim za to poboljšanje. Rezultati provedenog istraživanja ukazuju na priličnu osviještenost građana u Republici Hrvatskoj o određenim vrstama invaliditeta. S tvrdnjom da «nešto treba učiniti kako bi se ljudi s invaliditetom više uključili u društvo» potpuno se slaže 95% ispitanika. Sociodemografska obilježja kao što su spol, dob i obrazovanje imaju određeni utjecaj na stavove kao što pokazuje i spomenuto istraživanje u Europskoj uniji.

osoba s invaliditetom; Europska unija; invaliditet; informacijeAuthor: Elizabeta Najman Hižman - ; Studijski centar socijalnog rada, Zagreb, Hrvatska Zdravka Leutar - orcid.org-0000-0001-9902-507X ;

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents