PERCEPCIJA ODNOSA UDRUGE „EKO-KVARNER- PREMA IZGRADNJI LNG TERMINALAReport as inadecuate
PERCEPCIJA ODNOSA UDRUGE „EKO-KVARNER- PREMA IZGRADNJI LNG TERMINALA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Socijalna ekologija : journal for environmental thought and sociological research = Socijalna ekologija : Zeitschrift für Umweltgedanken und soziologische Forschung, Vol.17 No.1 March 2008. -

Rad analizira percepciju odnosa udruge „Eko-Kvarner- prema izgradnji terminala za ukapni prirodni plin LNG terminala N=240; 2006. Udruga „Eko-Kvarner- osnovana je kao izravan odgovor građana općine Omišalj na potpisivanje sporazuma Družba Adria, a provodi aktivnosti i u drugim segmentima zaštite okoliša i održivog razvoja Jadrana. Cilj istraživanja bio je a istražiti stavove ispitanika na području Kvarnera o ulozi i aktivnostima ekološke udruge „Eko-Kvarner-, kao jednog od aktera civilnog društva u Hrvatskoj, a vezano uz eventualnu izgradnju LNG-terminala, b procijeniti aktivnost članova udruge te njenog predstavnik. Na pitanje o procjeni ispitanika o prakticiranju pojedinih aktivnosti u oblasti zaštite okoliša utvrđena su dva faktora: štednja i briga za okoliš i ekološki aktivizam. Primijenjena je faktorska analiza i analiza varijance. Rezultati su uglavnom očekivani i potvrdili su početne istraživačke hipoteze. Struktura i djelovanje civilnog sektora u Hrvatskoj slična je kao i u drugim tranzicijskim zemljama, u kojima ispitanici najčešće pripadaju sportskim ili rekreacijskim organizacijama a značajno manje organizacijama koje se bave zaštitom i očuvanjem okoliša i ekologijom. Utvrđene su značajne povezanosti između sociodemografskih obilježja i percepcija odnosa udruge Eko-Kvarner te ekološkog ponašanja.

udruga „Eko-Kvarner-; LNG terminal; ekološko ponašanjeAuthor: Zdenka Damjanić - ; Ekonomski fakultet, Zagreb, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents