RAJSKA ZAJEDNICA I DRUŠTVENI PAKAO: KRITIČKA RAZMATRANJA UZ CASTELLSOVU REINTEPRETACIJU TÖNNIESOVE DIHOTOMIJEReportar como inadecuado
RAJSKA ZAJEDNICA I DRUŠTVENI PAKAO: KRITIČKA RAZMATRANJA UZ CASTELLSOVU REINTEPRETACIJU TÖNNIESOVE DIHOTOMIJE - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Socijalna ekologija : journal for environmental thought and sociological research = Socijalna ekologija : Zeitschrift für Umweltgedanken und soziologische Forschung, Vol.17 No.1 March 2008. -

U ovom eseju kritički se razmatra nova verzija klasične sociološke distinkcije između «zajednice» i «društva», koju je Manuel Castells izložio u svojoj trilogiji o informacijskom dobu. Također se propituje pojam identiteta, osobito «projektnog identiteta» s kojim Castells pokušava dijalektički prevladati teorijske slabosti kako opreke između zajednice i društva, tako i ideologija pokreta koji teže izgradnji pravednijeg i solidarnijeg društva. Svrha je ovog razmatranja pokušati razumjeti suvremene mogućnosti unošenja elemenata zajednice u veliko društvo, prije svega rastuću europsku zajednicu društava, naroda i država – s onu stranu komodificiranih društvenih veza, kao i primordijalnosti svojstvene tradicionalno zatvorenim zajednicama. U zaključku autor primjećuje da projekt europskih vrijednosti, kako ih prikazuje Castells, nastojeći ih predstaviti kao povijesni novum, mora uzeti u obzir iskustva, nedoumice i pogreške u praktičnim ostvarenjima starijih ideologija velikih društava-kao-zajednica. Tako i projekt idealiziranih europskih vrijednosti, uključujući mnogostrukost identiteta, mora biti dograđen projektom izgradnje materijalnih vrijednosti, što u prvom redu znači moći, financijske i druge, koje pogoduju industrijskoj i političkoj demokraciji, kulturnom stvaralaštvu i društvenoj solidarnosti koja nadilazi granice tradicionalnih zajednica. U suprotnom, europski projekt će, zaključuje autor parafrazirajući Lenjina, ispasti velikodušan po svojoj formi a uskogrudan po sadržaju.

zajednica; društvo; Castells; otvoreno društvo; projektni identitet; EuropaAutor: Vjeran Katunarić - ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados