OBILJEŽJA TOVNOSTI POTOMAKA RAZLIČITIH GENOTIPOVA NERASTAReport as inadecuate
OBILJEŽJA TOVNOSTI POTOMAKA RAZLIČITIH GENOTIPOVA NERASTA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Krmiva : Review for animal feeding, production and feed technology, Vol.49 No.5 November 2007. -

Istraživanje obilježja tovnosti potomaka različitih genotipova nerasta provedeno je na svinjama oba spola u šest skupina u razdoblju od 30 do 100kg žive mase. Za očeve je odabrano šest nerasta. Čistokrvni muški i ženski potomci 1. i 2. skupine bili su podrijetlom od očeva pasmine njemački landras

55-80 i 55-186. Treća i četvrta skupina čistokrvnih potomaka bila je podrijetlom od očeva 11-175 i 11-187 pasmine švedski landras. Skupine 5. i 6. bile su križani potomci ŠLxVJxP podrijetlom od očeva pasmine pietren 44-18 i 44-12. Za vrijeme istraživanja svinje su držane u jednakim uvjetima

smještaja i hranidbe. Hranidba je bila ad libitum, od ulaska u test do 60 kg tjelesne mase smjesom S-20 16% sir. bjelančevina, a od 60 kg do kraja testa smjesom S-50 14% sir. bjelančevina. Za vrijeme istraživanja promatrani su osnovni proizvodni pokazatelji: živa masa, ukupni i dnevni prirast, utrošak i konverzija hrane. Utvrđen je statistički značajan PAuthor: Tatjana Jelen - ; Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, Križevci, Hrvatska Gordana Kralik - ; Poljoprivredni fakultet Sve

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents