UTJECAJ TIPA TLA NA PRINOS I KAKVOĆU LUCERNEReport as inadecuate
UTJECAJ TIPA TLA NA PRINOS I KAKVOĆU LUCERNE - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Krmiva : Review for animal feeding, production and feed technology, Vol.49 No.5 November 2007. -

Lucerna Medicago sativa L. je najraširenija i jedna od najznačajnijih krmnih leguminoza u Republici Hrvatskoj RH. Na sortnoj listi RH nalazi se veliki broj domaćih i introduciranih sorti lucerne, od kojih je manji broj prisutan na tržištu. Njihove proizvodne mogućnosti, interakcija s okolinskim čimbenicima, posebno na manje povoljnim tlima za uzgoj lucerne, u RH su slabo proučavane. Stoga je cilj provedenog istraživanja bio 1. utvrditi utjecaj tipa tla na prinos i kakvoću domaćih i stranih sorti-populacija lucerne te 2. procijeniti vrijednost ispitivanog materijala za potrebe širenja proizvodnje na manje povoljna tla. Ispitivano je 12 sorti-populacija lucerne tijekom dvije godine 1999. i 2000. na dva različita tipa tla: 1. eutrični kambisol neutralne pH reakcije na selekcijskom polju Poljoprivrednog instituta Osijek, 2. pseudoglej kisele pH reakcije na lokaciji Petrijevci. Na lokaciji Osijek ostvarene su značajno veće vrijednosti svih proučavanih svojstava, osim udjela lista u zelenoj masi, u odnosu na lokaciju Petrijevci. Visoki prinosi i povoljne vrijednosti ostalih ispitivanih svojstava ostvarenih u različitim agroekološkim uvjetima sortama Posavina, Elena i Os-88 te populacijom PCP ukazuju na mogućnost širenja proizvodnje i na manje povoljna tla za uzgoj lucerne. Dobri rezultati postignuti populacijom PCP na lokaciji Petrijevci potvrđuju vrijednost navedene populacije za razvoj sorte tolerantne na kiselost tla.

lucerna; prinos; kakvoća; tip tlaAuthor: Marijana Tucak - ; Poljoprivredni institut Osijek, Južno predgrađe 17, Osijek, Hrvatska Svetislav Popović - ; Poljoprivredni i

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents