VETERINA I DOBRA POLJOPRIVREDNA PRAKSA - Krmiva : Review for animal feeding, production and feed technology, Vol.49 No.4 September 2007.Reportar como inadecuado
VETERINA I DOBRA POLJOPRIVREDNA PRAKSA - Krmiva : Review for animal feeding, production and feed technology, Vol.49 No.4 September 2007. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Krmiva : Review for animal feeding, production and feed technology, Vol.49 No.4 September 2007. -

Autori ovog članka ističu tri razloga zašto promicati ulogu veterine u kontekstu stočarske proizvodnje. To su: 1 očuvati veterini autoritet i omogućiti prosperitet, 2 podupirati zaokret stočarstva od proizvodnje orijentirane na količinu ka proizvodnji okrenutoj kvaliteti s dodatnom brigom

za okoliš i dobrobit životinja i 3 pomoći stvaranju povoljnih uvjeta za realizaciju prisegom danih obećanja: «Neću dopustiti da se, niti pod prijetnjom, moje veterinarsko znanje iskoristi suprotno načelima veterinarske etike i humanosti. Sve svoje snage uložit ću da svoje znanje stečeno na ovom fakultetu i dalje teoretskim i praktičnim radom produbljujem i razvijam, kako bih mogao što više pridonijeti boljem i ljepšem životu svog naroda».

Nakon kratkog povijesnog pregleda razvoja veterinarstva i stočarstva autori upućuju na potrebu proširenja veterinarske djelatnosti s područja zaštite zdravlja životinja na područje osiguranja higijene i kvalitete životinjskih namirnica. Također naglašavaju nužnost normizacije, ali ne samo njezine primjene u tehničkom smislu, nego i u obliku šire naobrazbe o sve zahtjevnijim standardima.

veterina; dobra poljoprivredna praksa; EUREPGAPAutor: Bara Vinković - ; Hrvatski veterinarski institut, Zagreb, Hrvatska Armin Tomašič - ; zelena Pot 9, Ljubljana, Slovenija Ranka

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados