PROIZVODNJA BIOPLINA IZ GOVEĐE GNOJOVKEReportar como inadecuado
PROIZVODNJA BIOPLINA IZ GOVEĐE GNOJOVKE - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Krmiva : Review for animal feeding, production and feed technology, Vol.49 No.4 September 2007. -

Svake godine se oko 590-880 milijuna tona metana oslobodi širom svijeta u atmosferu kroz mikrobiološku aktivnost. Baličević i sur., 2001. Oko 90% emitiranog metana potječe od biogenih izvora. Na udaru kritike ekološkog pokreta našle su se farme s velikom aglomeracijom životinja, kao veliki proizvođači metana. Pravilnim gospodarenjem organskog gnoja moguće je smanjiti zagađenja okoliša, a istovremeno proizvesti energiju i ostvariti dobit. Hrvatska kao članica međunarodne zajednice 1996. godine ratificirala je okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime. Potpisnici se obvezuju smanjiti emisiju stakleničkih plinova u razdoblju od 2008 do 2012. godine za 5% u odnosu na polaznu godinu Duić i sur., 2001. Smanjivanje potrošnje energenata fosilnog porijekla, za koje se smatra da su najveći izvori zagađenja okoliša, moglo bi se postići većim korištenjem energije iz obnovljivih izvora. U stočarskoj proizvodnji veliki, a neiskorišteni potencijali za proizvodnju energije akumulirani su u stajskom gnoju i poljoprivrednoj biomasi. Cilj našeg istraživanja bio je ustanoviti mogućnost iskorištenja tekuće goveđe gnojovke za proizvodnju bioplina, utvrditi količinu bioplina, njegovu energetsku vrijednost te količinu konvencionalne energije koja se može zamijeniti bioplinom na istraživanim farmama.

goveđa gnojovka; bioplin; obnovljiva energijaAutor: Nataša Uranjek - ; Žito d.o.o., Osijek, Hrvatska Davor Kralik - ; Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Osijeku, Osijek, Hrva

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados