OMJER MLIJEČNE MASTI I BJELANČEVINA KAO INDIKATOR HRANIDBENOG STATUSA HOLSTEIN KRAVA PRI RAZLIČITOM STADIJU I REDOSLIJEDU LAKTACIJEReportar como inadecuado
OMJER MLIJEČNE MASTI I BJELANČEVINA KAO INDIKATOR HRANIDBENOG STATUSA HOLSTEIN KRAVA PRI RAZLIČITOM STADIJU I REDOSLIJEDU LAKTACIJE - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Krmiva : Review for animal feeding, production and feed technology, Vol.49 No.4 September 2007. -

U istraživanju je korišteno 86.369 zapisa o količini i sastavu mlijeka holstein krava iz kontrole mliječnosti u razdoblju od siječnja 2004. do listopada 2005. godine. Uzorci mlijeka prikupljani su mjesečno prema alternativnoj AT4 metodi koju Hrvatski stočarski centar primjenjuje u redovitoj kontroli mliječnosti. Analiza raspodjele uzoraka mlijeka s obzirom na širinu omjera mliječne masti i bjelančevina M-B omjer pokazala je da je u 61,41% uzoraka taj omjer bio u granicama između 1,1 i 1,5, što ukazuje na primjerenu opskrbljenost obroka sirovom vlakninom. Preveliki omjer mliječne masti i bjelančevina M-B > 1,5 utvrđen je u 11,45% uzoraka, a premali < 1,1 u 27,14% uzoraka mlijeka, što ukazuje na obilnu odnosno slabu opskrbljenost obroka sirovom vlakninom. Za razliku od stadija laktacije, redoslijed laktacije nije imao utjecaja na promjenu distribucije uzoraka mlijeka s obzirom na M-B omjer. Tijekom laktacije u najvećem je broju uzoraka utvrđen optimalni M-B omjer između 1,1 i 1,5, s varijacijama od 54,74% u 1. mjesecu do 64,44% u 10. mjesecu laktacije. Udio uzoraka s M-B omjerom iznad 1,5 bio je najveći u ranom stadiju laktacije 23%, ukazujući na postojanje energetske manjkavosti. U srednjem i kasnom stadiju laktacije broj uzoraka s omjerom većim od 1,5 postepeno se smanjivao. Broj uzoraka mlijeka s M-B omjerom manjim od 1,1 bio je najveći u 10. mjesecu laktacije 30,74%, što ukazuje na nerazmjer u strukturi obroka s obzirom na potrebe krava u tom stadiju laktacije. Rezultati upućuju na potrebu individualnog pristupa u praćenju analiza sastojaka mlijeka te M-B omjera u cilju jednostavnog i brzog otkrivanja i poboljšanja kakvoće i sastava obroka krava u laktaciji, pri čemu valja voditi računa o stadiju laktacije.

krave; holstein pasmina; kontrola mliječnosti; omjer mliječne masti i bjelančevina; redoslijed i stadij laktacije; hranidbeni statusAutor: Sonja Jovanovac - ; Poljoprivredni fakultet u Osijeku Sveučilšte J.J. Strosmayera u Osijeku, Hrvatska Vesna Gantner - ; Poljopr

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados