UTJECAJ KULTURE KVASCA SACCHAROMYCES CEREVISIAE NA PROIZVODNE REZULTATE JANJADI U TOVU HRANJENE OBROKOM S MLJEVENIM ILI CIJELIM ŽITARICAMAReportar como inadecuado
UTJECAJ KULTURE KVASCA SACCHAROMYCES CEREVISIAE NA PROIZVODNE REZULTATE JANJADI U TOVU HRANJENE OBROKOM S MLJEVENIM ILI CIJELIM ŽITARICAMA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Krmiva : Review for animal feeding, production and feed technology, Vol.49 No.4 September 2007. -

Provedena su dva paralelna pokusa kako bi se istražio učinak kulture kvasca Saccharomyces cerevisiae na proizvodne rezultate janjadi. Prvi pokus proveden na četrdeset križane janjadi istočno frizijska X istarska odbijene pri prosječnoj masi od 12.84 kg i drugi na četrdeset janjadi solčavsko-jezerske pasmine odbijene pri prosječnoj masi od 17.83 kg. U oba eksperimenta životinje su bile podijeljene na kontrolnu skupinu i pokusnu skupinu koja je dobivala 4 g kulture kvasca po životinji dnevno. Kemijski sastav obroka bio je isti za sve pokusne skupine. Obrok se sastojao od sijena i krmne smjese koja je sadržavala: kukuruz 52.5%, sojinu sačmu 17.5%, ječam 15%, pšenično stočno brašno 6% i brašno lucerne 4%. U pokusu 1 su sve žitarice u obroku bile mljevene, dok u pokusu 2, 50% kukuruza i ječma nije bilo mljeveno. U pokusu s mljevenim žitaricama dodatak kulture kvasca značajno je poboljšao tjelesne mase, dnevne priraste kao i konverziju krmne smjese P0.05. Dodavanje kvasca nije imalo značajan utjecaj na randman trupa ni u jednom pokusu P>0.05. Na osnovi rezultata postoji opravdanost upotrebe kulture kvasca u tovu janjadi s tim da uspješnost primjene ovisi o obradi žitarica.

žive stanice kvasca; janjad; sijeno; dodatak; proizvodni rezultatiAutor: Tomislav Mašek - ; Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska Željko Mikulec - ; Veterinarski fakultet Sve

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados