Međunarodna konvencija o uklanjanju podrtinaReportar como inadecuado
Međunarodna konvencija o uklanjanju podrtina - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Comparative maritime law, Vol.47 No.162 August 2008. -

U svibnju 2007. godine usvojena je Međunarodna konvencija o uklanjanju podrtina. Propisivanjem prvog sustava unificiranih međunarodnih pravila kojima je cilj osigurati žurno i efikasno uklanjanje opasnih podrtina lociranih izvan teritorijalnog mora. Konvencija će popuniti prazninu u postojećoj međunarodnoj regulativi. Ona uređuje pitanja mjera koje treba poduzeti kada se utvrdi da je u pomorskoj nezgodi nastala podrtina, kao što su prijavljivanje podrtine, upozoravanje pomorca i zainteresiranih država, kriteriji za procjenu opasnosti podrtine, lociranje podrtine, obilježavanje podrtine, kao i druge mjere koje će olakšati uklanjanje podrtina. Središnja djelatnost je uklanjanje podrtine, a u sklopu toga uređuje se pitanje odgovornosti za troškove lociranja, označavanja i uklanjanja podrtina. Detaljno su propisane obveze upisanog vlasnika i države stranke u vezi obveznog osiguranja ili drugog . nancijskog jamstva za pokrivanje odgovornosti na temelju ove Konvencije. Također, predviđa se pravo ugrožene države na izravnu tužbu protiv upisanog vlasnika. Proučava se kontekst nastanka i ciljevi ovog novog međunarodnog ugovora. Raščlanjuju se ključne konvencijske odredbe uz njihov komentar. Ukazuje se i na dvojbe i prijepore sastavljača o kojima se raspravljalo na pripremnim radovima. Ova Konvencija je dobrodošao instrument u nizu IMO-vih instrumenata kojima je svima cilj unaprijediti sigurnost plovidbe, pomorskih operacija i zaštititi morski okoliš. Uspostavom čvrstih pravnih temelja za tretman opasnih podrtina ona će kada stupi na snagu obalnim državama pružiti sigurnost za obavljanje akcija koje su se dugi niz godina nastojale jedinstveno urediti.

podrtina broda; Međunarodna konvencija o uklanjanju podrtina Nairobi, 2007.; gospodarski pojasAutor: Vesna Skorupan Wolff - Ranka Petrinović -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados