Izučavanje alfa i beta rizika u dokaznim testovima revizoraReportar como inadecuado
Izučavanje alfa i beta rizika u dokaznim testovima revizora - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Proceedings of the Faculty of Economics and Business in Zagreb, Vol.3 No.1 December 2005. -

U radu su prikazani istraživački nalazi do kojih je autorica došla uporabom

metode uzoraka i metode statističke kontrole kvalitete u analizi revizijskih rizika nastalih zbog

uzorka. Primjenom modela testiranja revizijskih hipoteza, uz hipotetične primjere pri dokaznom

testu revizora, otkriveni su sljedeći odnosi: uočena je obrnuta proporcionalnost između α rizika i

β rizika; obrnuta proporcionalnost β rizika s inherentnim, kontrolnim i rizikom analitičkih

postupaka; veličina uzorka je obrnuto proporcionalna vrijednostima: rizika α, prihvatljive

preciznosti A, kao i dopuštene pogreške TM. Preciznost A poprima veću vrijednost kada je

veća vrijednost β rizika. Analizom krivulja operativne karakteristike OC pri odabranom planu

uzorkovanja za prihvaćanje zaključuje se da između rizika pogrešnog prihvaćanja revizijske

populacije β rizika korisnika revizijskih nalaza, uz fiksirane vrijednosti ostalih relevantnih

faktora α, AQL i LTPD i veličine potrebnog uzorka, postoji obrnuta proporcionalnost.

Variranjem razine rizika pogrešnog odbacivanja revizijske populacije α rizika menadžmenta

na niskim razinama, uz nepromijenjene druge relevantne faktore β, AQL i LTPD, veličina

uzorka se nije vidljivo promijenila.

Statistički uzorak; model testiranja revizijskih hipoteza; revizijski rizici; plan uzorka za prihvaćanje; vjerojatnost pogrešnog odbacivanja α; vjerojatnost pogrešnog prihvaćanja βAutor: Ksenija Dumičić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados