Strateške sposobnosti malih i srednjih tehnoloških poduzeća u HrvatskojReportar como inadecuado
Strateške sposobnosti malih i srednjih tehnoloških poduzeća u Hrvatskoj - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Proceedings of the Faculty of Economics and Business in Zagreb, Vol.3 No.1 December 2005. -

Ovaj se rad bavi mogućnostima identifikacije strateških sposobnosti malih

i srednjih poduzeća iz sektora -visoke tehnologije-, relevantnih za specifične uvjete

poslovanja u tranzicijskom okruženju. Nakon pregleda teorijskih obilježja strateških-

ključnih sposobnosti, iznose se rezultati analize dobiveni longitudinalnim istraživanjem

uzorka poduzeća iz navedenog sektora u Splitsko-dalmatinskoj županiji i gradu Zagrebu,

pri čemu je posebna pozornost posvećena inovativnim pristupima strateškom upravljanju,

uz pomoć čega se poduzetnici suočavaju s nesigurnim okruženjem. Temeljem empirijskih

rezultata, a uzevši u obzir relevantnu metodologiju studija slučaja, u zaključku se rada

predlažu preliminarne odrednice konkurentskih prednosti navedenih organizacija i identificiraju

budući istraživački zadaci.

Strategija; strateške-ključne sposobnosti; konkurentska sposobnost; mala i srednja poduzećaAutor: Nikša Alfirević - Želimir Dulčić - Jurica Pavičić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados