Oblikovanje i empirijsko testiranje modela za vrednovanje uspješnosti maloprodajnih kanala distribucije financijskih uslugaReportar como inadecuado
Oblikovanje i empirijsko testiranje modela za vrednovanje uspješnosti maloprodajnih kanala distribucije financijskih usluga - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Proceedings of the Faculty of Economics and Business in Zagreb, Vol.3 No.1 December 2005. -

Kanali distribucije ili marketinški kanali predstavljaju jedan od četiriju temeljnih

elementa marketinškog miksa. Za razliku od ostalih komponenata marketinškog miksa,

odluke vezane uz kanal distribucije često predstavljaju opredjeljenja koja iziskuju velike investicije

i dugoročno vezivanje, stoga ih nije moguće lako i brzo mijenjati kao neke druge elemente

marketinškog miksa. Zbog toga je za poduzeće vrlo važno da od velikog broja različitih alternativa

oblikuje marketinški kanal koji će biti troškovno učinkovit te će odgovarati ciljnom tržištu i

vrsti proizvoda koje nudi. Financijske institucije predstavljaju pogodnu podlogu za proučavanje

ovog fenomena jer obiluju raznovrsnim i kompleksnim kanalnim strukturama gdje je multikanalnost

pravilo, a ne izuzetak. Pri tome se postavlja pitanje na koji način vrednovati ili mjeriti

uspješnost kanala distribucije? U razvoju modela razmotrene su mnoge metode, od čisto računovodstvenih

do biheviorističkih. Temeljeno na Spriggsovu predlošku razvoja modela za vrednovanje

članova kanala distribucije predložen je model za vrednovanje uspješnosti maloprodajnih

kanala distribucije financijskih usluga. Upotrebljivost navedenog modela empirijski je utvrđena,

stoga se u zaključku rada donose preporuke vezane uz mogućnost njegova korištenja u

poslovnoj praksi domaćih financijskih institucija.

Kanali distribucije; financijske usluge; vrednovanje uspješnosti; marketingAutor: Mirko Palić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados