Empirijska potvrda opravdanosti primjene maloprodajnog aksiomaReportar como inadecuado
Empirijska potvrda opravdanosti primjene maloprodajnog aksioma - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Proceedings of the Faculty of Economics and Business in Zagreb, Vol.3 No.1 December 2005. -

Često se kaže da su za uspjeh maloprodajnog poduzeća najvažnije tri

stvari: -lokacija, lokacija i lokacija- te da odabir pravog mjesta za otvaranje i-ili izgradnju

prodajnog objekta automatski jamči i poslovni uspjeh. Potaknute ovim tvrdnjama autorice

ovoga rada smatrale su pravim izazovom istražiti može li se na primjeru tržišta zemlje u

procesu tranzicije govoriti o opravdanosti ovoga aksioma. Rezultati istraživanja provedenog

na reprezentativnom uzorku stanovništva Republike Hrvatske pokazali su kako lokacija

igra značajnu ulogu u postizanju konkurentskih prednosti hrvatskih maloprodavača te su

time potvrdili kako je hrvatskim potrošačima i u uvjetima dominacije strategije niskih

cijena u maloprodaji, lokacija, odnosno blizina prodavaonice, presudna za donošenje

odluke u kome će prodajnom objektu realizirati svoju kupovinu.

Lokacija; maloprodaja; izbor prodavaonice; maloprodajni aksiomAutor: Vesna Brčić-Stipčević - Sanda Renko -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados