Novi poslovni modeli u virtualnoj ekonomiji i njihov utjecaj na promjene u transportnoj logistici i upravljanju lancem opskrbeReportar como inadecuado
Novi poslovni modeli u virtualnoj ekonomiji i njihov utjecaj na promjene u transportnoj logistici i upravljanju lancem opskrbe - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Proceedings of the Faculty of Economics and Business in Zagreb, Vol.3 No.1 December 2005. -

U radu su objašnjene promjene koje su u novije vrijeme uočljive u transportnoj

logistici i upravljanju lancem opskrbe, a koje su uzrokovane dubokim promjenama u poslovanju

u novoj virtualnoj ekonomiji. Osnovni pokretači tih promjena predstavljaju tehničkotehnološki

progres te razvoj informacijske i komunikacijske tehnologije koji su ujedno i pokretači

globalizacije svjetskih tržišta. Globalno poslovanje pruža mogućnost izbora lokacije poslovanja

i smještanja proizvodnje na najpovoljnije lokacije gdje se očekuju najbolji prinosi. U takovom

okruženju i transportno tržište obilježavaju značajne promjene. Struktura svjetske transportne

industrije ubrzano se mijenja. Dolazi do spajanja mergers različitih kompanija, dojučerašnjih

konkurenata sa ciljem formiranja dobavljača integriranih transportnih usluga. Novi modeli proizvodnje,

poput virtualne organizacije te just-in-time sustava, također značajno utječu na promjenu

u potražnji za transportnim uslugama. Dok količina koju je potrebno prevesti raste tek

malim stopama, snažan naglasak stavlja se na druge kvalitete transportnih usluga, posebice

brzinu, točnost i pouzdanost dostave.

Transportna logistika; upravljanje lancem opskrbe; globalno poslovanje; just-in-time koncept; virtualna organizacija poslovanjaAutor: Marko Kolaković -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados