Rudarenje podataka u bankarstvu - Proceedings of the Faculty of Economics and Business in Zagreb, Vol.3 No.1 December 2005.Report as inadecuate
Rudarenje podataka u bankarstvu - Proceedings of the Faculty of Economics and Business in Zagreb, Vol.3 No.1 December 2005. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Proceedings of the Faculty of Economics and Business in Zagreb, Vol.3 No.1 December 2005. -

Cilj rada je pokazati da se primjenom tehnika rudarenja već postojeći

podaci u bankama mogu koristiti za donošenje kvalitetnijih odluka, čime se poboljšava

poslovni rezultat banaka. Analizom mogućih primjena rudarenja podataka u bankarstvu

pokazalo se da se ovom metodom mogu pronaći vrijedne informacije koje pomažu poboljšanju

poslovnog rezultata banke. U anketi koja je provedena u hrvatskim bankama pokazalo

se da 48% banaka koristi rudarenje podacima, a 9% banaka planira koristiti tehnologiju u

idućoj godini. U najvećem broju banaka metoda se koristi za analizu i procjenu rizičnosti.

Rudarenje podataka; bankarstvo; poslovna inteligencijaAuthor: Mirjana Pejić Bach -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents