Proces informiranja i izvješćivanja menadžmenta-rezultati empirijskog istraživanja u bankamaReportar como inadecuado
Proces informiranja i izvješćivanja menadžmenta-rezultati empirijskog istraživanja u bankama - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Proceedings of the Faculty of Economics and Business in Zagreb, Vol.3 No.1 December 2005. -

U suvremenom poslovnom okruženju raste značenje cjelovitog sustava

informiranja i izvješćivanja koji osigurava menadžmentu informacije za pravodoban i

učinkovit odaziv na snage i slabosti internog te prilike i opasnosti eksternog okruženja. U

ovom radu autorica istražuje razinu i tijek procesa informiranja i izvješćivanja menadžmenta

u bankama u Hrvatskoj. Kako se informiranje i izvješćivanje smatra jednim od

tradicionalnih zadataka kontrolinga, rezultati su u radu prikazani odvojeno za banke s

kontrolingom i banke bez kontrolinga. Rezultati istraživanja pokazuju kako je u bankama u

Hrvatskoj proces informiranja i izvješćivanja menadžmenta uglavnom usmjeren na interne

izvore informacija te poslove, instrumente i metode koji podržavaju operativno upravljanje.

Suvremeniji izvori informacija te instrumenti i metode značajnije su zastupljeni u bankama

s kontrolingom.

Informiranje; izvješćivanje; menadžment; banka; kontrolingAutor: Vlatka Ivezić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados